Tiếu lâm hiện đại

Mô tả

Đây là loạt sách mới của Từ Kế Tường: Tiếu lâm hiện đại gồm nhiều tập. Tập đầu tiên tên là “Sống chung với ruồi” gồm những tiểu phẩm, viết nhiều thể loại.